Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Debatindlæg: Værdig ældrepleje også i Herlev Kommune

Af Kim Kristensen, projektleder Herlev Moderaterne

Herlev Kommunes ældre borgere kan se frem til potentielle betydningsfulde forbedringer i deres dagligdag med den forestående ældrereform, der er under overvejelse i samarbejde med den nuværende 

regering.

’Ældrereform vil gøre op med minuttyranni, styrke det frie valg og reducere antallet af tilsyn’. Disse forventede ændringer repræsenterer en mulig positiv udvikling fra  nuværende praksis og kan have direkte indflydelse på den enkelte borgers liv.

En potentiel forbedring i den kommende ældreform er en styrket hjemmepleje, der kan resultere i mere tid og ressourcer dedikeret til  ældres individuelle behov.

For eksempel kunne en borger, der i øjeblikket modtager basale ydelser,  forvente en udvidet støtte, der tager højde for personlige ønsker og behov.

Dette ville potentielt skabe større tryghed og muliggøre en mere selvstændig tilværelse for ældre i deres eget hjem.

ældre borgere kan se frem til potentielle betydningsfulde forbedringer i deres dagligdag

’Frihed og nytænkning’. En anden mulig forbedring kunne være en investering i  kompetenceudvikling og specialisering af plejepersonalet. Dette ville kunne resultere i mere specialiserede færdigheder og ekspertise inden 

for plejesektoren.

For eksempel ville en borger med specifikke sundhedsudfordringer kunne drage fordel af mere præcis og målrettet pleje, hvilket ville repræsentere en markant forbedring i kvaliteten af den modtagne omsorg.

Desuden kunne den kommende ældrereform muligvis fokusere på en styrket forebyggende indsats, hvilket ville betyde tidligere opsporing og proaktiv håndtering af sundhedsproblemer.

Dette kunne føre til en mere holistisk plejeoplevelse og potentielt reducere behovet for akutte indgreb og hospitalsindlæggelser.

’Frisættelse af plejehjemmene’. Samlet set ville den forventede ældreform kunne bidrage til konkrete og mærkbare forbedringer i hverdagen for ældre borgere i Herlev.

Mens den endnu ikke er vedtaget, håber Herlev Moderaterne, et håb om en positiv udvikling i ældreplejen.

ANDRE DEBATINDLÆG: Den kollektive trafik er vigtig

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!