Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Ekspert om kommunens kommunikation: “Det er demokratisk problematisk”

En af landets førende forskere i kommunalpolitik, samfund og demokrati ser flere problematiske tendenser ved Herlev Kommunes kommunikation på blandt andet Facebook – og alene kommunens svar på kritikken ser eksperten som et bevis på, at kommunen ikke overholder spillereglerne i den offentlige sektor. Herlev Kommune afviser kritikken.

Af Mette Lyhne og Amanda Kieler Andersen

»Når alle historierne fra kommunen maler et glansbillede, forvrænges virkeligheden, og det er et stort, demokratisk problem.«

Sådan lyder det fra Roger Buch, der er centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Han har gennem årene set på den kommunikation, som landets kommuner bedriver på deres Facebook-sider og i deres pressemeddelelser, og her tegner der sig et fælles billede, som forskeren altså mener er problematisk.

Det er på kanten af, hvad man kan tillade sig som offentlig myndighed, fordi man er bundet af forvaltningsloven

Der bliver nemlig malet glansbilleder af virkeligheden. Roger Buch har også taget et kig på et udsnit af Herlev Kommunes kommunikation, hvor han ser nogle af de samme tendenser.

»De opslag, jeg har set fra Herlev Kommunes Facebook-side, er lidt en blandet landhandel. Der er nogle opslag, som er helt almindelige informationer til borgerne omkring, hvad der sker. Men så er der også en række opslag om, hvor godt det går i kommunen og nogle få opslag om problemer i kommunen,« siger Roger Buch.

»Problemet er ikke så meget de enkelte opslag, en kommune laver, men hvis helheden er én lang, sukkersød fortælling om, hvor godt det går i kommunen, så er det jo ikke sandheden – og både kommuner og de enkelte ansatte som for eksempel kommunikationsfolk skal holde sig til sandheden,« lyder det.

ANDRE HISTORIER: Fængselsdomme i ‘unge overfalder unge’-sag

Bundet af forvaltningsloven

Roger Buch bemærker desuden, at det ofte er borgmesteren, der udtaler sig, og også dette er problematisk.

»Det er jo ikke så mærkeligt, at en borgmester gerne vil udtale sig. Men der er ikke andre politikere, der bliver nævnt, og det er en generel tendens, som ses i pressemeddelelser og kommunikation fra en kommune. Og jeg mener grundlæggende ikke, at der er forsvarligt at lave kommunikation på den her måde. En kommune er nemlig ikke borgmesterens, men hele kommunalbestyrelsens, og det er demokratisk problematisk, når man har en ensidig kommunikation, hvor man promoverer en bestemt politiker,« siger Roger Buch og uddyber:

»Det er sikkert slet ikke det, der er hensigten, men uanset hvad bliver det en hjælpende hånd til borgmesteren, at han får al den her omtale. Det er heller ikke fordi jeg siger, at kommunikationsmedarbejderne er partisoldater, der sidder og promoverer borgmesteren. Men effekten bliver den samme. Det er på kanten af, hvad man kan tillade sig som offentlig myndighed, fordi man er bundet af forvaltningsloven – og det gælder altså også kommunikationsmedarbejdere. Et af de krav, der kan udledes af forvaltningsloven, er, at man skal være upartisk.«

Som kommune er det ikke vores opgave at lave journalistik, og derfor foregår de videre politiske diskussioner typisk i de redaktionelle medier

Men kan man som borger ikke være ligeglad med, hvem der er afsender på noget information, så længe man får den?

»Først og fremmest er det vigtigt, at man i et retssamfund holder sig til loven. Men dernæst er det også vigtigt for demokratiet, at der ikke gives et ensidigt billede af virkeligheden, og det tænker jeg også, at enhver borger er interesseret i.«

ANDRE HISTORIER: Debatindlæg: Nu fjerner vi gummigranulatet

Fokus på at informere borgerne

Herlev Bladet har forelagt kritikken for Herlev Kommunens kommunikationsafdeling og har i den forbindelse bedt om et mundtligt interview. Dette er blevet afvist.

I stedet har Herlev Kommune svaret skriftligt på Herlev Bladets spørgsmål. Spørgsmålene og svarene kan du læse her:

Hvad tænker Herlev Kommune overordnet om den kritik, som Roger Buch retter? 

‘Vi har på baggrund af Herlev Bladets henvendelse selv kontaktet Roger Buch for at blive klogere og lytte til hans vurdering. Overfor os har Roger Buch givet udtryk for, at Herlev ikke har en særlig udfordring med kommunikationen, og at der ikke er en overrepræsentation af borgmesteren. Forskellen kan muligvis bunde i, at Roger Buch i vores dialog har forholdt sig til kommunens samlede kommunikation på Facebook, hvorimod Herlev Bladet tilsyneladende har udvalgt et særligt udsnit. Det seneste år har Herlev Kommune postet 200 opslag på Facebook, og ud af de opslag er borgmesteren blevet citeret 18 gange.’

Hvilken strategi har man lagt for kommunens kommunikation? 

‘Vi har ikke en kommunikationsstrategi, men vi har en Presse- og Mediepolitik, som beskriver vores målsætning om at give borgerne klare og forståelige informationer om kommunens arbejde. Det ligger helt naturligt i tråd med vores forpligtigelse til at kommunikere om de tiltag, tilbud, arrangementer og nyheder, som vi vurderer har relevans for borgerne. Det gør vi gennem kontakt til medierne og via kommunens egne kanaler.’

Har man fra Herlev Kommunes side overvejet, at et ensidigt brug af særligt borgmesteren og sekundært udvalgsformænd kan være med til at skævvride demokratiet? 

‘Her henviser vi til svaret på spørgsmål 1.’

En forvaltning i en kommune skal arbejde for hele kommunalbestyrelsen og ikke kun for borgmesteren. Mener I, at I betjener hele kommunalbestyrelsen ligeligt?

‘Vores fokus er at informere borgerne om kommunalbestyrelsens arbejde. Når det er borgmesteren, som udtaler sig, er det ud fra en vurdering af, at det er relevant i hans virke som formand for kommunalbestyrelsen.’

Hvorfor spørger man ikke også oppositionen i sager, hvor der for eksempel er problemer, uenighed eller utilfredshed? 

‘Vores pligt er er oplyse om de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet og baggrunden herfor. Som kommune er det ikke vores opgave at lave journalistik, og derfor foregår de videre politiske diskussioner typisk i de redaktionelle medier.’

Hvorfor maler kommunen de her glansbilleder frem for blot at fortælle virkeligheden, som den er? 

‘Herlev Kommune maler ikke glansbilleder. Vi skal være nuancerede, oprigtige og oplysende i vores kommunikation til borgerne.’

Har Roger Buch en pointe i, at det er problematisk for demokratiet, når virkeligheden udlægges som en solstrålehistorie? 

‘Det er ikke vores rolle som kommune at kommentere på en debattørs holdninger.’

Bør I som kommune ikke gøre mere for at understøtte demokratiet i kommunen?

‘Vi mener, at vores kommunikation fuldt ud lever op til, hvordan en kommune skal kommunikere.’

Groft misvisende fremstilling

Herlev Bladet har sendt Roger Buch et bredt udsnit af Herlev Kommunes kommunikation på Facebook, ligesom han har haft fri adgang til Herlev Kommunes Facebook-side. Herlev Bladet har siden Herlev Kommunes henvendelse til Roger Buch været i kontakt med eksperten igen. Han står til fulde ved sin vurdering og sine citater og udtalelser:

»Gengivelsen af telefonsamtalen er groft misvisende. Jeg understregede, at Herlev Kommune har et problem lige som mange andre kommuner – men at andre kommuner har større skævheder end Herlev Kommune. Men det er jo på ingen måde det samme, som at Herlev ikke har et problem. At borgmesteren i Herlev ikke får lige så megen omtale som andre borgmestre, gør ikke en ensidig promovering af Herlevs borgmester rimelig. Kommunens spin på telefonsamtalen er desværre i sig selv et eksempel på, at kommuner ikke overholder spillereglerne i den offentlige sektor.«

Herlev Bladet har forholdt Herlev Kommune Roger Buchs nye udtalelse. Hertil svarer kommunens kommunikationsafdeling:

»Det her har udviklet sig til en mærkelig samtale. Det vigtige for os at få afklaret i samtalen med Roger Buch var, at han direkte adspurgt understregede, at Herlev Kommune ikke har en særlig udfordring. Hans pointer handler om kommunernes kommunikation generelt. Herlev Bladet kan vælge at gøre det her til et spil om ord. Det har vi ikke yderligere kommentarer til.«

Har du kommentarer til historien så skriv til redaktion@herlevbladet.dk

Herunder ses eksempler på kommunikation fra Herlev Kommune:

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!