Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Forslag om gennemkørselsforbud ved skole afvist

Herlev Kommunes forslag om gennemkørselsforbud på Sønderlundvej og Engløbet er blevet afvist af politiet.

Onsdag i sidste uge valgte skolebestyrelsen på Herlev Byskole at fjerne skolepatruljen med øjeblikkelig virkning ved Herlev Byskole afd. Eng. Skolebestyrelsen havde vurderet, at den øgede trafik på Engløbet og Sønderlundvej havde gjort det for risikabelt for børn og voksne at gå på vejene.

For at mindske trafikken ved Herlev Byskole afd. Eng er der kommet flere løsningsforslag, heriblandt lysreguleret kryds, vejbump og gennemkørselsforbud på Sønderlundvej og Engløbet.

Marco Damgaard (S), der er børne- og uddannelsesformand i Herlev Kommune, siger, at et forslag fra Herlev Kommune om at forbyde gennemkørsel på Engløbet og Sønderlundvej er blevet afvist af politiet.

»I sidste uge (uge 5, red.) ansøgte vi (Herlev Kommune, red.) politiet om at få gennemkørsel forbudt på de to veje. Det har politiet sagt nej til,« siger Marco Damgaard.

Ikke hensigtsmæssigt lige nu 

Herlev Bladet har spurgt Københavns Vestegns Politi til afslaget. Politiet oplyser, at de har et tæt samarbejde med Herlev Kommune om løsninger af de trafikale problemer, der er ved Herlev Byskole afd. Eng. Ifølge politiet har der været nogle løsningsforslag på bordet, hvor et gennemkørselsforbud blev vurderet til ikke at være det mest hensigtsmæssige lige nu, men politiet er i fortsat dialog med kommunen om flere andre tiltag, der kan iværksættes snarest.

Herudover fremgår det af en skriftlig udtalelse af politikommissær Lars Jørgensen, der er leder af lokalpolitiet i Herlev, at:

‘Vi er meget opmærksomme på den trafikale udfordring. Ud over den tætte dialog med kommunen er vi ofte synligt tilstede for at tilse trafikken ved skolen.’

Betina Skovby (SF), der er næstformand for børne- og uddannelsesudvalget og medlem af skolebestyrelsen på Herlev Byskole har to konkrete løsninger, som hun synes vil være mest effektiv.

»Bump eller et lyskryds vil fungere godt og er en forholdvis nem løsning. Det kan bare være midlertidligt, indtil letbanen er bygget færdig,« siger Betina Skovby.

LÆS MERE: Bilist anholdt ved Herlev Byskole

Hvem har ansvaret?

Der har blandt forældre, skolemedarbejdere og politikere været uenigheder om, hvem der står med ansvaret for at mindske trafikken ved Herlev Byskole afd. Eng. Her er ansvaret blevet pålagt bilister, politiet og Herlev Kommune.

I en video på Herlev Byskoles facebookside siger skolebestyrelsesformanden på Herlev Byskole, Christina Lüthi, at de forventer, at Herlev Kommune vil komme med en varig løsning.

Marco Damgaard mener stadig, at ansvaret ligger hos alle parter. Men han kommer ikke med nogle konkrete løsninger på trafikproblemet.

»Vi bliver nødt til at kigge på at finde nogle gode løsninger og ansvarliggøre alle. Alle skal være med til at få det her løst. Bilister, kommune og politiet,« siger Marco Damgaard.

Næstformand for børne- og uddannelsesudvalget Betina Skovby mener også, at bilister, kommunen og politiet har et ansvar. Men hun mener også, at der ligger et ansvar hos letbanebyggeriet.

»Letbanen (Hovedstadens Letbane, red.) bærer også en del af ansvaret. De skal i hvert fald hjælpe med at finde nogle løsninger på det,« siger Betina Skovby.

Ifølge Færdselsloven er det politiet og vejmyndighederne, der har ansvaret for, at skolebørnene kan komme sikkert i skole. Det fremgår af paragraf 3, stk. 3, at:

‘Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.’

Herlev Bladet har bedt om en kommentar fra Herlev Kommune, men her er der ingen, der vil kommentere på sagen.

Har du kommentarer til denne historie, så kontakt camilla@herlevbladet.dk

LÆS MERE: Skolebestyrelse fjerner skolepatrulje med øjeblikkelig virkning

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!