Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Omfattende kritik af Herlev Kommunes plejepraksis

I hele fire tilsynsrapporter gældende for Hjemmeplejen Syd, Human Care, Lærkegaard Center og Hjemmesygeplejen blev der sidste år givet kritik for forhold, der kan gå ud over patientsikkerheden. Udvalgsformand ser med alvor på kritikken og forventer, at de næste tilsyn vil være mere positive.

Insulin og adrenalin, der har overskredet holdbarhedsdatoen. Uoverensstemmelser mellem den medicin, der ifølge medicinlisten skal gives, og det, der bliver givet. Manglende sundhedsfaglige vurderinger og opfølgninger for eksempel på patienter med vægtproblemer, der ikke bliver vejet, patienter med eksem og rødme, hvor udviklingen ikke bliver registreret eller som i tilfældet hos én, hvor patienten skal smøres med ‘barriere creme’, men det fremgår ikke hvor på kroppen. Eller en anden, der er i blodfortydende behandling, men det er ikke registreret hvorfor.

LÆS OGSÅ: Ejer af slikbutik ærgerlig

Der er desværre mange grelle eksempler på ringe dokumentationspraksis og journalføring for ikke at forglemme medicinhåndtering i de tilsynsrapporter, som Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet på baggrund af genbesøg på henholdsvis plejecentret Lærkegaard Center og Hjemmesygeplejen i Herlev Kommune sidste år. Der er som skrevet tale om ‘genbesøg’, altså opfølgende besøg foretaget for at se, om de nævnte steder har rettet op på tidligere kritik, som i begge tilfælde kastede påbud af sig.

Det gjorde de, fordi man mener, situationen er så alvorlig, at det kan gå ud over patientsikkerheden. Og påbuddene står stadig, fordi man endnu ikke gør det godt nok ifølge styrelsen.

Særligt i tilfældet Hjemmesygeplejen blev det første påbud givet allerede 4. november 2021 og så endnu et 12. maj 2022, og det er sidstnævnte, der altså stadig gælder.

Det fik styrelsen til at indkalde Herlev Kommune til et dialogmøde 22. december sidste år ‘med henblik på at blive betrygget i, at behandlingsstedet kan løfte opgaven og komme i mål med påbuddet,’ lød det.

Forventer at komme i mål

Det både kan man og skal man, hvis det står til udvalgsformand for Sundheds- og Voksenudvalget i kommunen, Gitte Friberg Bomholdt (S).

»Vi har ikke haft så robust en dokumentationspraksis, som vi skulle have haft, og samtidig har kravene også ændret sig. Og så har vi haft nogle arbejdsgange, som ikke er tilstrækkelige, og det er dét, vi er ved at rette op på nu. Det er vigtigt for mig at sige, at der nok har været en meget stor omsorg for at sikre, at borgerne får de ydelser, de skal have og så mindre fokus på at sørge for, at journalerne er udfyldt korrekt. Og det duer jo ikke, for begge dele skal vægtes,« påpeger hun og fortsætter:

vigtigt for mig at sige, at der nok har været en meget stor omsorg for at sikre, at borgerne får de ydelser, de skal have og så mindre fokus på at sørge for, at journalerne er udfyldt korrekt. Og det duer jo ikke

»Jeg har en klar forventning om, at ved næste tilsyn så er vi nået væsentligt længere, og så kommer vi i mål med det her, så vi ikke får den slags tilsynsrapporter igen. Jeg har da en klar forventning om, at påbuddene bortfalder,« lyder det fra udvalgsformanden, der er enig i, at det er mange negative tilsynsrapporter på en gang.

Udover de nævnte fremgår det nemlig også på det seneste udvalgsmøde, at der har været to uanmeldte kommunale tilsyn hos Hjemmeplejen Syd og den private aktør Human Care, som har givet bundkarakterer. Nærmere bestemt vurderer man, at ‘der ses forhold, som kan have større betydning for den fornødne kvalitet og/eller patientsikkerhed, hvis forbedringstiltag ikke igangsættes kortere tid efter tilsynsbesøget’. Igen er det hovedsageligt den sundhedsfaglige dokumentationspraksis, der halter.

Derudover har behandlingsstederne Skovgården og Kagshuset også fået kritik.

Vigtigt med en blivende forandring

Ifølge Gitte Friberg Bomholdt kan der være flere forklaringer på timingen i de forholdsvist mange kritiske tilsyn. Dels er der tale om opfølgninger på tidligere kritik. Dernæst er der som nævnt også et efterslæb i forhold til at få bugt med en dokumentationspraksis, der ikke har været god nok. Og endelig er der de udefrakommende omstændigheder.

»Vi har været igennem en periode med corona, sygdoms- og rekrutteringsudfordringer, så det har ikke været den nemmeste tid at blive udfordret i, men vi har prioriteret at aflægge de visiterede besøg på plejecentrene på trods af, at vi har stået med corona-udfordringer. Derfor har vi været trygge i, at borgerne har fået de ydelser, de skal have, men dokumentationspraksis ikke været én til én, som loven kræver det,« erkender hun.

Det har man igennem det sidste års tid været i fuld gang med at rette op på, og selvom man ifølge hende nu er tættere på målet end nogensinde før, så tager den slags tid.

kunne godt have valgt en model, hvor vi siger, at nu får vi rettet det hele op hurtigt, og så står det snorlige, men så har vi ikke skabt en blivende læring i organisationen

»Vi har en målsætning om inden for få måneder at rette op på det. Vi tager vores genopretningsplan meget alvorligt, og jeg har som udvalgsformand også været meget på, men det er ingen hemmelighed, at dokumentskravene er meget store, og vi har nok i Herlev haft en ikke helt stringent praksis i mange år, samtidig med at kravene også stiger. Det hanker vi op i nu. Men det er vigtigt for os politisk med en blivende forbedring, så vi vil hellere sikre os, at kompetenceudviklingen når ud til alle medarbejdere,« understreger hun.

Hun uddyber, at genopretningsarbejdet blandt andet handler om at tage ud til hver eneste borger og bruge tre til fire timer på at rette hver eneste journal. Og bare i Hjemmesygeplejen er der cirka 662 patienter (337 patienter i Nord og 306 patienter i Syd samt 19 patienter i sygeplejeklinikkerne Nord og Syd).

Men burde I ikke have rettet op på de to eksisterende påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, inden de besøgte Herlev igen?

»Man kunne godt have valgt en model, hvor vi siger, at nu får vi rettet det hele op hurtigt, og så står det snorlige, men så har vi ikke skabt en blivende læring i organisationen. Vi vil gerne have, at hver eneste medarbejder har fået en kompetenceudvikling, så vi ikke falder tilbage,« forklarer udvalgsformand Gitte Friberg Bomholdt.


Kritiske tilsyn

Hjemmeplejen Syd: (420 borgere)

 • uoverensstemmelser i dokumentationspraksis
 • afvigelser i den visiterede, den disponerede og den leverede hjælp
 • tidlig opsporing af borgere i risiko for underernæring fremstår uklar

 

Human Care: (25 borgere samt rengøring til et noget større antal af borgere)

 • Udfordrede dokumentationspraksis (nogle steder mundtlig overlevering) – medfører risiko for, at der arbejdes ud fra ikke-tidstro data
 • Manglende legitimationskort og værnemidler

 

Lærkegaard Center: (otte boliger til demente borgere, 40 almindelige plejeboliger og 16 midlertidige pladser) (Styrelsen vurderer, at behandlingsstedet ikke på tilstrækkelig vis har efterlevet påbud af 12. maj 2022)

 • Fortsat betydelige mangler inden for medicinhåndtering samt sygeplejefaglige vurderinger og journalføring
 • Især inden for sygeplejefaglige vurderinger og sundhedsfaglig dokumentation
 • Mangelfulde sygeplejefaglige vurderinger og planlægning af sundhedsfaglige indsatser udgør en betydelig risiko for, at patienterne ikke får den rette pleje og behandling. Mangelfuld journalføring samt manglende systematik, entydighed og overskuelighed i journalføringen rummer en betydelig risiko for patientsikkerheden

 

Hjemmesygeplejen: (leverede sundhedslovsopgaver til ca. 662 patienter (337 patienter i Nord og 306 patienter i Syd samt 19 patienter i sygeplejeklinikkerne Nord og Syd))

 • Fortsat mangler i relation til den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndteringen
 • Fejl, uoverensstemmelser og mangler i den praktiske medicinhåndtering og beholdning udgør en alvorlig risiko for patientsikkerheden
 • Mangelfuld journalføring

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!