Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Kronik: Reel borgerinddragelse er hjørnestenen for et lokalt demokrati

Af Ibrahim Benli, Enhedslisten, medlem af kommunalbestyrelsen

 

En reel borgerinddragelse er en væsentlig forudsætning for et velfungerende lokalt demokrati. 

Derfor har vi i Enhedslisten i mange år været fortalere for, at borgerne i Herlev skal høres og inddrages mere i forhold til de lokale beslutningsprocesser gennem høringsprocesser,  dialogmøder, workshops, borgermøder med mere.

Det er ikke, fordi vi som folkevalgte ikke kan påtage os ansvaret og træffe de nødvendige beslutninger, men det handler om at sikre, at borgernes perspektiver bliver en del af beslutningsgrundlaget. På den måde kan vi, efter min mening, skabe større gennemsigtighed, ansvarlighed og legitimitet i beslutningsprocessen.

Ikke modsætninger

Som  folkevalgt er man per definition valgt af borgere og kan dermed træffe beslutninger på deres vegne. 

Det er kernen i det repræsentative demokrati, hvor borgerne delegerer beslutningskompetencen til de valgte repræsentanter.

Vi er naturligvis bevidste om det ansvar, vi som folkevalgte påtager os, og vi træffer til tider også upopulære beslutninger, når det er nødvendigt. Samtidig er vi overbeviste om, at en aktiv inddragelse af borgere i beslutningsprocesserne er nødvendig for at udvikle en politik, som vores lokale samfund kan identificere sig med og dermed tage ejerskab for.

Herlevborgernes tanker

De lovpligtige høringsprocesser, hvor borgerne og andre relevante aktører kan tilkendegive deres perspektiver på en given sag, er uden tvivl et vigtigt element i borgerinddragelsen. 

Men for os er det afgørende, at borgernes idéer, tanker og perspektiver bliver inddraget meget tidligere i beslutningsprocessen.

Udover borgermøder omkring byudvikling for forskellige dele af Herlev har vi i løbet af 2023, efter min mening, praktiseret nogle succesfulde dialogmøder i forbindelse med udvikling af en række politikområder. Borgere, politikere og fagmedarbejdere i kommunen har i fællesskab nemlig formuleret Herlevs sundhedspolitik, handicappolitik og ældrepolitik, hvilket for mig set bevidner, hvordan man kan udvikle politik, som det lokale samfund samtidig tager ejerskab og ansvar for.

Skab opmærksomhed

Med  afsæt i visionen om mere borgerinddragelse stillede vi tilbage i november 2021 et forslag om muligheden for at fremsætte borgerforslag i Herlev. Det viste sig, at SF havde et lignende forslag ved samme kommunalbestyrelsesmøde. 

Begge forslag fik bred opbakning fra alle partier i kommunalbestyrelsen, og det blev besluttet at oversende forslagene til forvaltningen, som i oktober 2022 kom med et forslag til en ordning om borgerforslag. Her vedtog en samlet kommunalbestyrelse, at Herlevs borgere fremadrettet kan stille borgerforslag, når forslaget har opnået 300 underskrifter.

I forbindelse med et interview med Herlev Bladet blev vi påmindet om, at der endnu ikke har været nogle borgerforslag, som har fundet vej ind til kommunalbestyrelsessalen i det første år, hvor muligheden har eksisteret.

Hele idéen bag borgerforslag fra Enhedslistens side har været at give borgerne mulighed for at rejse emner, som måske ellers ikke lige har politisk opmærksomhed. Derfor kan vi som politikere ikke blande os i, hvad borgerne finder relevant at stille forslag om.

Men jeg synes, at vi som kommune har en opgave med at blive bedre til at synliggøre både muligheden for at stille borgerforslag og ikke mindst de aktuelle borgerforslag, således at flere borgere kan forholde sig til de aktuelle forslag.

Vi vil glæde os til at behandle det første borgerforslag i kommunalbestyrelsen, men vi kan naturligvis ikke have indflydelse på, hvornår det sker. 

Vi må håbe på at historien om borgerforslag i Herlev Bladet og ikke mindst denne kronik kan være med til at synliggøre denne mulighed for borgerne i Herlev.

LÆS OGSÅ: Herlevs helt egen fighter: Nu er det Showtime

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!