Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Overvældet over stort fremmøde til åbent hus om rådhusgrunden

Det store fremmøde skabte stor glæde hos borgmesteren, da herlevborgere onsdag kom til åbent hus og gav deres mening til kende om det nye boligområde, der skal bygges på rådhusgrunden.

»Det glæder mig meget, at der er mødt så mange op. Det er næsten ufatteligt.«

Sådan siger borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) om det store fremmøde, der er onsdag til åbent hus. Ved åbent hus kan alle, der har interesse for udviklingen af det nye boligområde, stille spørgsmål til ting i projektet, der bekymrer dem, eller de kan komme med input til projektet.

»Vi har arrangeret det her, så borgerne har mulighed for at bringe deres idéer og bekymringer, så vi kan ende med et så godt projekt som muligt,« siger Thomas Gyldal Petersen, der også pointerer, at det er vigtigt, at borgerne bliver hørt.

Og der er ikke nogen tvivl om, at interesseren er stor hos mange borgere.

Åben dialog

Arrangementet foregår i mødesalen på Herlev Gamle Skole. Antallet af fremmødte er så stort, at der knap nok er siddepladser til alle.

I mødesalen er der opsat seks temaborde, hvor borgerne har mulighed for at tale med rådgivere, kommunalt ansatte og NREP, som er den investor, der står for at udvikle det nye boligområde. Temaerne omhandler alt fra bæredygtighed og bynatur til parkering og mødesteder.

Mange borgere sidder klar i mødesalen til at diskutere de seks temaer med kommune, NREP og rådgivere. Foto: Camilla Bidstrup Møller

Rundt ved de enkelte temaborde er nysgerrigheden stor, men der er også store bekymringer: Nogen er nysgerrige om, hvor høje boligerne bliver. Andre er bekymrede for, om der tages nok hensyn til svært gående. Og de sidste kommer med forslag til, hvordan der kan bibeholdes det Herlev, som de kender i dag.

LÆS MERE: Tidligere folketingskandidat vil vække unge herlevborgeres interesse for politik

Parkering og støj

Selvom antallet af borgere er stort ved alle seks temaer, er antallet hos temaet, der omhandler parkering og støj, allerstørst. Én af forudsætningerne ved det nye boligområde er, at der skal etableres 0,75 p-plads per bolig. Og det vækker bekymringer – på flere områder.

Én af bekymringerne er, at der vil opstå mere trafik i Herlev centrum, hvis der er endnu flere beboere, der skal køre ind og ud af det nye boligområde. En anden bekymring er, at børnefamilier med to biler ikke får mulighed for at kunne parkere begge biler. Og en tredje bekymring er, at hvis beboerne ikke kan parkere ved deres egen bolig, begynder de at søge andre steder hen og parkere ved andre boligområder.

Borgernes interesse er stor, når det omhandler, hvilken effekt parkeringen i det nye boligområde vil få. Foto: Camilla Bidstrup Møller

Ét af kommunens svar er, at de med byggeprojektet ønsker, at der skal skabes flere trygge områder, hvor biltrafikken bliver mindsket, så der tages mest muligt hensyn til bløde trafikanter. Et andet svar er, at der ønskes, at flere beboere skal gøre mere brug af offentlig transport, så bæredygtigheden sikres i højere grad.

Herefter forlader de fleste borgere temabordet.

Starter med en gåtur

Når Herlev Bladet spørger flere af borgerne, hvorfor de er mødt op til åbent hus, svarer de, at det i starten blot handlede om deres nysgerrighed ved projektet. Men hos flere har det ændret sig, efter de har været ude på gåtur i det område, hvor det nye boligområde skal opføres.

Åbent hus-arrangementet starter nemlig med en gåtur ved Herlev Bygade, om til Saxbo, bagom Herlev Rådhus, over til søen og tilbage igen til Herlev Gamle Skole. Solen er høj, og i løbet af gåturen bliver der vendt emner som natur, støj og arkitektur.

Da antallet af fremmødte er så stort, at den store mængde bliver delt op i to, får borgerne først lov til at stille spørgsmål, når gåturen er slut, og de er tilbage i mødesalen. Selvom flere ikke helt kan overholde det, må de tålmodigt vente med svar til efter gåturen.

LÆS MERE: Politiet på pletten efter storstilet lokalopgør

Interesse hos de ældste

Borgmester Thomas Gyldal Petersen er med på den første del af gåturen, hvor han undervejs snakker med flere borgere. Et kendetegn, som både Thomas Gyldal Petersen og Herlev Bladet bemærker ved den store menneskemængde, er, at den primært består af ældre borgere. Og det har han det ambivalent med.

Selvom de mange fremmødte primært består af ældre, er borgmester Thomas Gyldal Petersen stadig rigtig glad for det store fremmøde. Foto: Camilla Bidstrup Møller

»Mange af de ældre har boet her det meste af deres liv, og de har været med til at skabe det Herlev, vi kender i dag. Derfor har de også en stor interesse i at se, hvordan Herlev kommer til at udvikle sig senere hen,« siger han og tilføjer:

»Vi ved jo godt, at når vi laver et arrangement på det her tidspunkt, så er der mange, der er på arbejde. Men vi glæder os meget over dem, der er kommet, og så må de andre hoppe på processen senere hen, for alle stemmer er selvfølgelig lige vigtige.«

Planen bag det nye boligområde

I 2024 skal der bygges boliger på rådhusgrunden, og Herlev Rådhus flytter til Herlev Bymidte og Rådhus Hjortespring.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke type boliger der skal bygges, og hvor mange der skal bygges.

Det forventes, at lokalplanprocessen opstartes senere på året.

Fokusset i projektet ligger på bæredygtighed og referencer til det historiske Herlev og Saxbo.

LÆS MERE: Jubilæum med stjernestøv fangede de unges opmærksomhed

Har du kommentarer til denne historie, så skriv til camilla@herlevbladet.dk

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!