Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Rektor i Herlev om tilbagerulning af elevfordelingsaftale: “Jeg synes, det er ærgerligt”

Den nye SMV-regering har valgt at tilbagerulle aftalen om elevfordeling, der havde til formål at sikre en bedre elevsammensætning på en række udsatte gymnasier herunder Herlev Gymnasium & HF. Rektor Jan Vistisen er ærgerlig over, at aftalen alligevel ikke bliver til noget.

Den nye regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, har valgt at tilbagerulle aftalen om elevfordeling, hvor gymnasieelever fra næste skoleår skulle have været fordelt efter forældrenes indkomst på en række udvalgte gymnasier herunder Herlev Gymnasium og HF.

Elevfordelingsaftalen havde til formål at sikre en bedre elevsammensætning på gymnasier, hvor sammensætningen af elever er skæv og det samlede antal af elever er faldende, som det er tilfældet på Herlev Gymnasium & HF.

Derfor er rektor Jan Vistisen skuffet over, at fordelingsaftalen alligevel ikke bliver til noget.

»Jeg synes, det er ærgerligt, fordi det kunne have betydet en bedre fordeling af elever i vores område. Vi kunne have fået en bedre balance mellem forskellige elevgrupper. Det, vi rigtig gerne vil, er jo at opnå mulighed for, at alle har nogle de kan spejle sig i, når de går i gymnasiet,« siger han.

Hvad kommer den her tilbagerulning af elevfordelingen til at betyde for Herlev gymnasium & HF? 

»I første omgang ikke noget. Ikke andet end, at fordelingen af elever bliver efter transporttid, som optagelsen også havde foregået i det meste af landet med den nye aftale,« svarer han.

Læs også: Herlev får midler til at forbedre hjemmeplejen: “Borgerne skal have mere medbestemmelse”

Håber på en anden løsning

I den politiske aftale om elevfordeling, der blev vedtaget sidste år, var landets gymnasier inddelt i to zoner: afstandszoner og fordelingszoner.

På de gymnasier, der lå i en afstandszone, skulle elever være blevet fordelt på baggrund af ansøgernes transporttid til det enkelte gymnasium, og på de gymnasier, der lå i en fordelingszone, skulle eleverne efter planen fordeles efter forældrenes indkomst. Men med tilbagerulningen af elevfordelingsaftalen ikke længere tilfældet.

I  det nye regeringsgrundlag står der, at alle elever fra næste skoleår i stedet for forældrenes indkomst udelukkende skal fordeles efter transporttid til det enkelte gymnasium.

Det betyder, at Herlev Gymnasium & HF, der var et af de gymnasier, der lå i en fordelingszone, muligvis ikke får den ønskede elevsammensætning til næste skoleår, som de havde håbet på. Men det er ikke noget, der bekymrer Jan Vistisen på nuværende tidspunkt.

Vi har jo fortsat et rigtig godt tilbud til unge i Herlev. Det arbejder vi jo benhårdt på at få fortalt til lokalområdet.

»Det her med forældreindtægten, det har jo bare været et redskab til at prøve at opnå den effekt (en bedre elevsammensætning, red.). Nu er vi spændt på, om man ikke kan finde et andet redskab til at løse problemet, fordi det er jo tydeligt for enhver, at der er et problem,« siger han og tilføjer:

»Vi fortsætter helt ufortrødent med at gøre en god skole endnu bedre. Vi har jo fortsat et rigtig godt tilbud til unge i Herlev. Det arbejder vi jo benhårdt på at få fortalt til lokalområdet,« siger han.

Læs også: Borger frygter et historieløst Herlev: “Red den sidste rest”

Da aftalen med elevfordeling blev vedtaget og trådte i kraft, begyndte Herlev Gymnasium & HF også at gentænkte og re-brande gymnasiet med blandt andet flere nye studieretninger og nye undervisningsformer for at gøre det lokale gymnasium mere attraktivt for unge i lokalområdet.

Herlev Gymnasium & HF har længe haft udfordringer med, at en stor del af eleverne har anden etnisk baggrund, og at det har betydet at det samlede antal af elever er faldet, fordi de etnisk danske elever har søgt andre steder hen.

Jan Vistisen har til Herlev Bladet tidligere givet udtryk for, at aftalen om elevfordelingen var det, der skulle til for at få en mere balanceret sammensætning af elever og at få flere til at vælge det lokale gymnasium.

Usikker fremtid

Selvom aftalen om elevfordelingen er rullet tilbage, så har den allerede nået at sætte et aftryk på Herlev Gymnasium & HF. Som et led i fordelingsaftalen har der dette skoleår været et stop i elevoptaget, og derfor blev der ikke optaget 1.g-elever i Herlev år.

Det betyder, at der dette skoleår kun har været omkring 250 elever i alt. Men selvom aftalen er blevet rullet tilbage, så kommer der alligevel til at mangle en hel årgang til næste år, hvor der starter nye elever igen.

Er Herlev Gymnasium og HF i større fare for eksempelvis at lukke, fordi elevfordelingsaftalen ikke bliver til noget alligevel?

»Nej, overhovedet ikke. Det har der slet ikke været tale om. Vi er her stadigvæk, og vi glæder os rigtig meget til at modtage en masse nye elever i 2023. Det er der ikke lavet om på,« svarer han.

Vi er her stadigvæk, og vi glæder os rigtig meget til at modtage en masse nye elever i 2023. Det er der ikke lavet om på.

I det nye regeringsgrundlag står der, at SMV-regeringen vil præsentere en model, der skal skal modvirke en skæv elevsammensætning på gymnasierne i større byer, og at regeringen derudover også vil arbejde videre med tiltag, der skal sikre at gymnasier i mindre befolkede områder ikke lukker. Men hvad det præcis er for nogle tiltag, som den den nye regering vil præsentere, er endnu ikke meldt ud.

Det bekymrer Tomas Kepler, der er formand for Gymnasieskolernes Læreforening (GL). Han mener, at tilbagerulningen af elevfordelingsaftalen er et kæmpe skridt tilbage i den forkerte retning.

»D​​et er bestemt ikke godt nok. Tiden er nu så fremskreden, at det vanskeligt vil kunne lade sig gøre at vende skuden frem mod det kommende optag på gymnasierne, og det efterlader elever, lærere og ledelser på gymnasierne i urimelig uvished​​,« sige han i en pressemeddelse på ​​GL’s hjemmeside.

Læs også: Forlænger delvis lukning af Mileparken-kryds

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!