Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Skybrud kan være på vej

DMI har varslet meget kraftig regn og risiko for lokale skybrud i dag tirsdag den 27. juli frem til i aften. HOFOR kommer med en række gode råd.

DMI har varslet meget kraftig regn og risiko for lokale skybrud i dag tirsdag den 27. juli fra klokken 14 til klokken 22  i blandt andet Herlev, hvor udsigten lyder: ‘DMI forventer mellem 25 og 35 mm regn på 6 timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 min.’

Skulle lokale skybrud ramme, opfordrer HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, borgerne til at færdes med forsigtighed: Veje kan blive oversvømmet og kloakdæksler kan “hoppe” af. Desuden bør man undgå kontakt med spildevand i gader og kældre, da det kan fremkalde sygdom. Også havnebade og bynære strande kan blive forurenet.

HOFOR giver en række gode råd til at beskytte hus og kælder mod vandskader og opfordrer til, at borgerne passer på:

  • Løse kloakdæksler
  • Spildevand på veje og i kælder
  • Værdier i kælderen

Kloakvand:

Veje, kældre, havne og bynære strande kan blive forurenet med kloakvand, når der er skybrud. Derfor bør man undgå hudkontakt med vandet. Pas især på dine børn – de bør ikke lege i vandet.

Undgå at bade:

Undgå at bade i havnen eller ved bynære strande. Efter skybrud er der risiko for forurenet vand. Vent med at bade til det røde flag er væk og badestedet igen har hejst det grønne flag.

Løse kloakdæksler:

Mange kloakdæksler er i dag udstyret med selvlukkende hængsler. Men det gælder ikke alle, og der er derfor stadig risiko for, at nogle presses af. Det kan være svært at se hullerne, hvis gader og veje oversvømmes, så HOFOR opfordrer til, at man holder øje og passer på, hvis man færdes i oversvømmede gader.

Pas på hus og kælder:

Selv i sidste øjeblik er der nogle ting, du kan gøre for at begrænse skaderne, hvis et skybrud rammer dit kvarter. HOFOR har samlet syv gode råd, der begrænser vandskader i dit hus:

  • Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.
  • Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – fx med en krydsfinerplade.
  • Tjek afløb og tagrender.Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.
  • Sikker opbevaring i kælderen.Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå på stålreoler, som kan desinficeres.
  • Tjek terrænet ved dit hus.Falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.
  • Brug sandsække.Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.
  • Begræns opstigende kloakvand.Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

LÆS OGSÅ: En lokal satirisk sommerkrimi

 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!