Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Skybrud måske på vej – her er de gode råd

DMI har varslet risiko for lokale skybrud i dag mandag også i Herlev og Skovlunde. HOFOR kommer her med en række gode råd.

DMI har varslet risiko for lokale skybrud i dag mandag den 20. juni fra kl. cirka 11 til omkring kl. 18 blandt andet hovedstadsområdet.

Her kan du se vejrudsigten for Herlev. 

Her kan du læse vejrudsigten for Skovlunde.

Skulle lokale skybrud ramme, opfordrer HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, borgerne til at færdes med forsigtighed: Veje kan blive oversvømmet og kloakdæksler kan “hoppe” af. Desuden bør man undgå kontakt med spildevand i gader og kældre, da det kan fremkalde sygdom. Også havnebade og bynære strande kan blive forurenet.

HOFOR opfordrer borgerne til at færdes i gaderne med forsigtighed samt sikre deres værdier i kældre og andre udsatte steder. Løse kloakdæksler og spildevand i gaderne kan alle udgøre trusler, som borgerne bør beskytte sig mod.

Pas på dig selv og dine børn
Der er tre vigtigt ting at holde sig fra og være forsigtig med, hvis et skybrud rammer byen:

Kloakvand
Veje, kældre, havne og bynære strande kan blive forurenet med kloakvand, når der er skybrud. Derfor bør man undgå hudkontakt med vandet. Pas især på dine børn – de bør ikke lege i vandet.

Undgå at bade i havnen
Undgå at bade i havnen eller ved bynære strande. Efter skybrud er der risiko for forurenet vand. Vent med at bade til det røde flag er væk og badestedet igen har hejst det grønne flag.

Løse kloakdæksler
Mange af vores kloakdæksler er i dag udstyret med selvlukkende hængsler. Men det gælder ikke alle, og der er derfor stadig risiko for, at nogle presses af. Det kan være svært at se hullerne, hvis gader og veje oversvømmes, så vi opfordrer til, at man holder øje og passer på, hvis man færdes i oversvømmede gader.

Pas på hus og kælder

Selv i sidste øjeblik er der nogle ting, du kan gøre for at begrænse skaderne, hvis et skybrud rammer dit kvarter. Her er syv gode råd, der begrænser vandskader i dit hus:

1. Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.

2. Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – fx med en krydsfinerplade.

3. Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

4. Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå løftet fra gulvet på stålreoler, som kan desinficeres.

5. Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.

6. Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.

7. Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

LÆS OGSÅ: HI Fodbold har stor succes med talentudvikling 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!