Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Nu bliver du hørt om nyt byggeri: Særlige vinduer skal skærme for støj

Miljørapporten for byggeriet på Rådhusgrunden er sendt i høring. Særligt støjen fra Herlev Hovedgade er en udfordring, og så skal der også holdes øje med dyre- og plantelivet.

Det har længe stået klart, at grunden med det nuværende rådhus skal omdannes til et boligområde, når rådhuset er flyttet ind i tårnet i centret.  

Nu er der for første gang i det langstrakte og forsinkede forløb  høring om projektet, hvor alle borgere kan komme med deres mening. 

Visionen for det kommende byggeri, som kommunalbestyrelsen vedtog i september i fjor, er at skabe en rød tråd til Herlevs historie samt skabe en smuk og indbydende forlængelse af Herlev Hovedgade med små pladser og bynatur. 

Den historiske bygning Saxbo bliver bevaret i tilknytning til projektet, som nu kaldes Saxbo Byhave.

Særlige vinduer 

Nu er Miljørapporten for byggeriet af de cirka 180 boliger, andre faciliteter og grønne områder i høring. 

En udfordring med byggeriet er trafikstøjen for boligerne. 

Det kræver såkaldte afværgende foranstaltninger i byggeriet. Derfor planlægges det blandt andet at bygge i fem etager ud mod hovedgaden, hvilket vil afskærme hele grunden. 

Boligerne ud mod hovedgaden skal indrettes på en sådan måde, at støjen holdes mest muligt på afstand og holder sig under de vejledende grænseværdier. 

Det er en mulighed med vinduer, som kan skærme støj, for eksempel såkaldte russervinduer, hvor der kan luftes ud samtidig. 

Mursejlere og okidé 

Dyre- og plantelivet skal også altid undersøges, når der skal bygges nyt.

På Rådhusgrunden skønnes der i første omgang ikke at være ynglende pattedyr eller fugle, omend der er observeret fuglearten mursejlere på grunden, akkurat som der tidligere er fundet en okide.  

Dyre- og plantelivet skal undersøges nærmere, til når lokalplanen for området skal vedtages. 

Miljørapporten beskriver også, at der vil komme mere grønt og natur til området, når det er færdigbygget. 

Den nuværende høringsfase er den første af to. Når miljørapporten har været i høring, skal der findes en køber af grunden. 

Til næste sommer kommer selve lokalplanen for området i høring, inden den kan vedtages om efteråret. Byggeriet kan derefter gå i gang i begyndelsen af 2025, hvis tidsplanen fra nu af holder. 

 

Fakta

Rapporten i høring 

Miljørapporten er i høring til og med 7. december. Indsigelser til miljørapporten kan sendes via borger.dk eller på fpk@byplan.dk

Læs miljørapporten på Herlev Kommunes hjemmeside lige her 

 

LÆS OGSÅ: Overvældet over fremmøde til åbent hus om Rådhusgrunden

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!