Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Usikker fremtid: Cecilie’s ejer jagter dialogen – men hvad siger kommunen og grundejeren?

Fremtiden for aktivitets- og spisestedet Cecilie's på Hørkær 1 er truet af udlejers udviklingsplaner på adressen, mener stedets ejer, der på det seneste kommunalbestyrelsesmøde har spurgt lokalpolitikerne om hjælp.

På det sidste kommunalbestyrelsesmøde 8. november henvendte ejer af aktivitets- og spisestedet Cecilie’s på Hørkær 1, Allan Jespersen, sig til samtlige lokalpolitikere for at høre, om de inden vedtagelsen af en ny lokalplan 135 for Hørkær 1-5 vil gå i dialog med ham om en bevaring af Cecilie’s.

I januar fandt han nemlig mere eller mindre tilfældigt ud af, at Herlev Kommune i samarbejde med ejeren af Hørkær 1-3, Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S, og Hørkær 5, i 2022 havde lavet en startredegørelse med det formål at udvikle området til beboelse med omkring 500 boliger fordelt på tre til ni etager. Det betyder, at de 3.500 kvadratmeter, som han lejer i dag, skal skæres ned til 1.300 indrettet i de dele af den gamle radiatorfabrik, som kommunen lægger op til skal bevares. Det drejer sig hovedsageligt om noget af taget. (side 75 i den nye kommuneplan)

Opfodrer til dialog mellem ejer og lejer

På kommunalbestyrelsesmødet ytrede samtlige partier, at de havde forståelse for Cecilie’s situation og synes, der skal være sådan et tilbud for herlevborgerne, men politikerne opfordrede samtidig også Cecilie’s ejer og grundejeren til at gå i dialog.

Enhedslisten ville ikke stille krav om at bevare hele radiatorfabrikken, mens Liberal Alliance gerne så, at man undersøgte muligheden for at bevare noget mere. Både de radikale og konservative så gerne, at man arbejdede i retning af en løsning, hvor både Cecilie’s og Olav de Linde’s projekter bliver tilgodeset, mens SF indskærpede, at man overholdt den nye kommuneplans rammer om blandt andet et friareal på 35 procent, bæredygtighed og fællesskabende aktiviteter. Dog stemte SF imod startredegørelsen bestemmelser om ‘mulighed for en bebyggelsesprocent på 150 og en bygningshøjde på op til 9 etager. Der kan i lokalplan optages bestemmelser om et punkthus i 14 etager’.

vi kommer heller ikke til at stille krav om at bevare den fulde bygning

Borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) opsummerede:

»I sidste instans bliver dialogen om det endelige lokalplanforslag en dialog mellem ejer af ejendommen og den kommunale forvaltning, og så bliver det i sidste ende kommunalbestyrelsen, som tager stilling til det forslag, og der har jeg allerede i dag fornemmet, at der en nogle forskellige synspunkter på højder og den slags ting. Så fra vores side kommer vi ikke til at lave en lokalplan, som umuliggør, at der kan være publikumsvendte aktiviteter i området, men vi kommer heller ikke til at stille krav om at bevare den fulde bygning,« sagde han.

Artiklen fortsætter under billedet:

Det er bl.a. pga. tagkonstruktionen, at noget af den gamle radiatorfabrik ønskes bevaret. Foto: Herlev Kommune.

Den sikre død

Hvad er din reaktion på politikernes svar. Har du fået den dialog, du efterspurgte?

»De siger det samme og opfordrer udlejer og lejer til at indgå dialog. De må ikke tage parti for en erhvervsdrivende i kommunen. Men vi siger ikke, de skal tage parti. Vi ønsker bare dialog, og det har været enormt svært at få,« fortæller Cecilie’s ejer, Allan Jespersen.

Han understreger, at det tilbud på 1.300 kvadratmeter, man har fået af udlejer, ikke kan lade sig gøre.

»Vi har omkring 3.400 kvadratmeter i dag, så det er den sikre død. Det vil betyde, at hele minigolfbanen skal helt væk, og bowling kan ikke bevares, så ville vi kun have plads til en seks meter lang bane. Alle toiletter skal også væk og noget af restauranten,« forklarer Allan Jespersen.

Det er jo Olav de Linde, der ejer den grund, som I lejer. Hvorfor synes du ikke, at ejeren må udvikle på sin grund, som han har lyst til?

»Jeg har stor forståelse for byudvikling. Det skal der til, men jeg mener, at erhverv og boliger skal hænger sammen. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi satte os ned og så på mulighederne frem for bare at få en kold skulder,« lyder det fra lejeren.

vi siger ikke, de skal tage parti. Vi ønsker bare dialog, og det har været enormt svært at få,

Hvad mener du, der skal til for, at Cecilie’s kan bevares?

»Jeg synes, de skal sige, at det kunne være fedt at en større del af radiatorfabrikken bliver bevaret. Man vil bevare noget, men hvor skal skellet gå? Vi har haft en arkitekt på selv, der har brugt 10 timer på at tegne en skitse ud fra startredegørelsen, og det, vi har tegnet ind, er identisk med det, som Olav de Linde vil bygge. Bare for at sige, at der er muligheder for at både at bevare Hørkær 1 og bygge boliger,« understreger han.

Han tilføjer, at skitsen er sendt til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, og at han endnu ikke har hørt noget fra Olav de Linde. Udlejeren kontaktede ham heller ikke, da startredegørelsen i efteråret 2022 skulle i høring, fortæller han. Derimod har han selv inviteret ejendomsselskabet til et dialogmøde i juni i år, hvor udlejer stod fast på, at det man kunne tilbyde ham var 1.300 kvadratmeter.

Artiklen fortsætter under billedet.

I kommunens startredegørelse er der kun lagt op til, at bevare noget af den gamle radiatorfabrik (tv.). Illustration: Herlev Kommune.

Ejer: Ingen perspektiver i dialog

Forretningsudviklingschef, Jakob de Linde, var mødt op til kommunalbestyrelsesmødet onsdag og havde forinden præsenteret et projekt til udvikling af Hørkær 1-5. Både det og Allan Jespersens skitse var ifølge SF’s Arly Eskildsen ikke inde for rammerne af det, som man havde vedtaget i kommuneplanen. Herlev Bladet har efterfølgende været i kontakt med udviklingschefen for at høre, hvad det er for et projekt, man ønsker at udvikle. Det vil han dog ikke kommentere på, men i forhold til, om det sigter mod en fuld udnyttelse af de krav, der er stillet i den nye kommuneplan – en bebyggelsesprocent på 150 og en maks. højde på ni etager, lyder det:

»Det kan jeg ikke sige entydigt ja til, men det er noget af det, vi arbejder efter, de krav, der er stillet. Vi kigger jo også på kvaliteten af de lejligheder, vi får lavet. Man kan ikke bare klumpe en hel masse sammen i et hjørne. Du får måske kvadratmeterne, men de rum, der kommer, bliver ikke særlig skønne,« forklarer Jakob de Linde.

Hvorfor kan I ikke både skabe plads til Cecilie’s og nye boliger?

»Det er ikke muligt at bevare hele Cecilie’s og samtidig lave et meningsfuldt projekt på den grund. Det er et spørgsmål om, hvor meget plads Cecilie’s skal have, og den form bygningen skal have. Der er mange krav til friarealer, parkering og så videre, så det er ikke så simpelt at stable oven på hinanden, og så har man et projekt. Det er ikke muligt at forene og bevare det hele og samtidig bygge et meningsfuldt boligprojekt,« understreger forretningsudviklingschefen og fortsætter:

»Vi bygger ejendomme, der skal stå de næste 100 år, og så kan vi ikke som ansvarlig ejendomsejer sidde og tage så stort et hensyn til en enkelt lejer, som vi ikke ved, hvor lang tid er der. Vi har jo et langt perspektiv, men vi kan godt forstå, at folk er glade for dem, og vi er ærgerlige over, hvis de ikke kan fortsætte,« siger han.

hvis kke Cecilie’s kan se sig selv på de 1.300 kvadratmeter, så kan vi ikke se perspektiverne i at skulle snakke mere om det

Ser du nogen som helst mulighed for at bevare mere end de 1.300 kvadratmeter, som der er lagt op til?

»Min forståelse er, at det ikke er et spørgsmål om lidt mere plads, men et spørgsmål om, at Cecilie’s skal have den forretning, som de har i dag, og det giver ikke mening for os,« påpeger Jakob de Linde.

Kommunalpolitikerne opfordrede på det seneste møde Cecilie’s og jer til at indgå i en ny dialog, vil du det?

»Vi har været i dialog med Cecilie’s tidligere, hvor dialogen er stoppet ved, at vi ikke kan se os selv bevare hele Cecilie’s, og Cecilie’s kan ikke se sig selv være i 1.300 kvadratmeter. Så hvis kke Cecilie’s kan se sig selv på de 1.300 kvadratmeter, så kan vi ikke se perspektiverne i at skulle snakke mere om det,« fastslår han.

Cecilie’s ejer har fået lavet en skitse, som ifølge ham både tilgodeser jer og Cecilie’s, hvad tænker du om den?

»Vi har fået et forslag videresendt af Herlev Kommune, og det er jo altid specielt at modtage et projekt, som er tegnet af andre på ens grund. Vi ser det som meget svært realiserbart,« lyder det.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!