Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Som den første kommune: Herlev vil halvere klimabelastning ved indkøb

Herlev Kommune vil halvere klimaaftrykket i 2030, når det gælder kommunens indkøb. Det skal ske ved, at bæredygtighed er blevet et afgørende parameter på samme måde som pris og kvalitet.

Vi forbrugere opfordres til at tænke grønt og bæredygtigt, når vi handler ind. Det skal det offentlige også.

Kommunerne køber ifølge Kommunernes Landsforening (KL) ind for omkring 100 milliarder kroner om året. Der er dermed tale om en størrelsesorden, som virkelig kan rykke noget, hvis man vil fremme klimavenlige løsninger, når for eksempel kommunens børnhaver, skoler, køkkener og kommunens tekniske afdeling skal købe ind.

Herlev Kommune køber alene ind for 850 millioner kroner årligt, og dermed er der rum for at flytte på den grønne dagsorden på en meget direkte måde.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har estimeret, at Herlev Kommunes drift havde et samlet klimaaftryk på cirka 30.500 tons CO2e (se fakta) i 2020. Flere kommuner har grønne hensyn med i deres indkøbspolitik, men med en ny bæredygtig indkøbsstrategi har Herlev Kommune som den første kommune vedtaget et kvantitativt mål om at halvere klimaaftryk fra indkøb frem mod 2030.

Der var der to firmaer, som lå tæt på hinanden. Her blev miljødelen afgørende

Elektroniske dørlåse

Den nye indkøbsstrategi i Herlev blev indført fra nytår. Nu vægter bæredygtighed med 20 procent af vurderingen i forhold til aftaler med virksomheder. Og indkøbschef i Herlev Kommune, Flemming Hansen, har allerede et konkret eksempel på, hvordan det har flyttet noget.

»Vi har haft et udbud på elektroniske dørlåse, og der var der to firmaer, som lå tæt på hinanden. Her blev miljødelen afgørende. Det er et godt eksempel på, at det har en effekt. Det var ikke det billigste tilbud, som vandt, men derimod blev kvaliteten og bæredygtigheden afgørende,« fortæller han.

Kommunen er naturligvis underlagt en økonomisk ramme for, hvor meget der kan købes for. Derfor er der flere hensyn, som skal vejes op mod hinanden, og det er ikke altid, at klimahensynet vinder. Men det kan så komme klima til gode på en indirekte måde på andre områder, peger indkøbschefen på.

»I et tilfælde var prisen så billig, at vi valgte det, selvom det ikke var det mest klimavenlige tilbud. Til gengæld kan vi så bruge flere penge på bæredygtige løsninger i andre tilfælde, som for eksempel når det gælder elektroniske dørlåse,« siger Flemming Hansen.

Undgå indkøb

Nogle af landets største kommuner har indkøbsafdelinger, hvor de på forhånd er meget involveret i kommunens indkøb. Samme personalemæssige ressourcer har Herlev som en forholdsvis lille kommune ikke. Til gengæld mener Flemming Hansen, at modellen med at vægte bæredygtigheden med 20 procent ved indkøb gør, at virksomhederne kommer til at konkurrere inden for det grønne område. Noget som han mener, at andre kommuner kan lade sig inspirere af.

»Som mindre kommune er det svært at være tonesættende, vi kan ikke nå ned i detaljer, som de kan i København eller Aarhus. Men i stedet lader vi virksomhederne konkurrere på klima og miljø, når de byder på opgaver.«

Ind i mellem gælder det også om helt at undgå at købe ind, hvis det ikke skønnes nødvendigt.

»Vi skal blive systematisk bedre til at undgå indkøb ved at spørge os selv, om vi nu skal bruge det, vi køber, for eksempel nye biler til et bestemt område,« siger Flemming Hansen, som forudser en større erfaringsudveksling mellem kommunerne på det grønne område de kommende år.

»Vi taler altid med nabokommuner og virksomheder, nu spørger vi også til bæredygtighed,« siger han.

Herlev Kommunes nye indkøbs- og udbudsstrategi blev endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen i december 2023. Strategien er en del af kommunens Klimahandleplan 2050.

LÆS MERE: Elbiler og ladestandere i Herlev

FAKTA:
CO2e betyder CO2 samt tilsvarende drivhusgasser, hvilket dækker over, at der er andre drivhusgasser end CO2. E’et står for ‘equivalent’. På dansk ækvivalent (eller ’tilsvarende’).
Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!