Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Herlev Bibliotek lancerer største kampagne nogensinde for at få flere besøgende

Corona-krisen ramte landets biblioteker på antal udlån og besøgende, men mens udlånene steg igen, især de digitale, er det gået langsommere med de fysiske besøg. Det vil Herlev Bibliotek nu gøre noget ved.

Biblioteket er alle borgernes rum. Det er budskabet i Herlev Biblioteks største kampagne nogensinde målt på antallet af steder, hvor kampagnen kommer ud. ‘Rum til dig’ hedder den, og den vil blandt andet kunne spottes på plakater i byrummet, video i busser og sågar i en biografreklame i Herlev Teaterbio. Formålet er at give besøgstallet på de fysiske biblioteker – i bygaden og på Kilden – et ordentligt boost. Det trænger det nemlig til, fortæller bibliotekschef Thomas Angermann.

ANDRE HISTORIER: Årets dialogmøde med prisoverrækkelse

Tal fra Herlev Bibliotek viser, at der i 2019, året før corona-krisen startede, blev registreret 201.034 besøgende og 193.609 udlån, mens der i 2022 var 140.199 besøgende og 200.210 udlån, hvoraf knap en tredjedel er digitale. Altså flere lån, men færre besøgende.

»Det vi kan se efter corona-nedlukningen er, at der er mange, der bruger os digitalt, og det har heldigvis bidt sig fast, men de digitale udlån er på bekostning af de fysisk besøg på biblioteket, og derfor vil vi gerne nuancere billedet af, at biblioteket kun er et sted, hvor man kan låne og aflevere materialer. Vi vil gerne fortælle, at biblioteksrummet kan bruges til mange andre ting også,« forklarer bibliotekschefen.

Herlevs dagligstue

Han giver nogle eksempler:

»Vi vil gerne have flere til at se biblioteket som et rum, der også kan indeholde leg, fordybelse, inspiration, forskellige oplevelser, nærvær og hygge. Vi skal være Herlevs dagligstue, og det vil vi gerne vise ved også at give nogle bud på andre måder at være på bibliotek på. Det kunne være til børnefamilien, der gerne vil have et lille frirum lørdag formiddag, den studerende, som er lidt presset i forhold til opgaveskrivning og gerne vil sidde og fordybe sig eller den ældre borger, som bruger biblioteket dagligt i forbindelse med avislæsning,« siger han.

Det kunne være til børnefamilien, der gerne vil have et lille frirum lørdag formiddag, den studerende, som er lidt presset i forhold til opgaveskrivning…

Af samme grund er kampagnen målrettet alle herlevborgerne. Der er plads til alle, uanset hvem man er, og hvor man kommer fra, og så er det gratis – og trygt, lyder budskabet.

Thomas Angermann uddyber, at Herlev Bibliotek løbende arbejder med værtsskab – det vil sige at skabe trygge rum, som er rare at være i, hvor personalet støtter op og hjælper de besøgende.

Artiklen fortsætter under illustrationen.

Corona-krisen fik antal udlån og besøgende på Herlev Bibliotek til at falde, men nu er i hvert fald antal udlån på samme niveau som før, mens det går lidt langsommere med antal besøgende. Kilde: Herlev Bibliotek.

Parat til at hjælpe

»Det er med til at skabe en oplevelse af, at der er nogen i rummet, der ser dig. Det er ikke som at sætte sig i ventehallen ved Herlev Station. Vi stiller nogle muligheder til rådighed, men det er ikke et krav, at man benytter sig af dem. Døren er åben for alle, og mange går ud med mere, end de kom med, men det også helt i orden at bruge os som et pusterum og frirum,« påpeger han og tilføjer, at biblioteket skal kunne rumme alle borgere, men også alle typer af aktiviteter.

»Vi er et stort hus, så vi har både plads til fordybelse, men man må også godt sidde og snakke. Vi tror på, at de fællesskaber, som biblioteket rummer på forskellig vis, er vigtige og er med til at understøtte det gode liv og en dagligdag, som giver mening. Og dét synes vi er vigtigt at holde fast i i en digital tid. At biblioteket er med til at understøtte lokalsamfundet,« vurderer bibliotekschefen.

Kampagnen ‘Rum til dig’ starter i uge 43.


Herlev Biblioteks udlån sammenlignet med nabokommunernes. Kilde: Danmarks Statistik

 

Herlev Bibliotek

Antal besøgende:

2022: 140.199

2021: 79.317

2020: 101.720*

2019: 201.034*

*Besøgstal de to år er beregnede, da hovedindgangen var lukket i slutningen af 2019 og starten af 2020 grundet renoveringen af facaden

Antal udlån:

2022: 200.210

2021: 173.976

2020: 177.971

2019: 193.609

Dækningsgrad:

· 10.575 lånere i Herlev Kommune ud af 29.318 indbyggere lig med en dækningsgrad på cirka 36 procent. (potentielt højere, da børn og babyer er medtaget her)

· 4.564 lånere som ikke bor i Herlev lig med

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!