Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Trivselsmåling: Sådan er trivslen på dit barns skole

En nyligt udgivet trivselsmåling viste, at trivslen blandt Herlevs folkeskoleelever lå lavere end landsgennemsnittet. Men hvordan ser tallene for trivsel ud på de enkelte skoler, og hvad gør man ved det? Få svaret her.

For nyligt blev resultater for en trivselmåling blandt folkeskoleelever i skoleåret 2021/2022 udgivet. Her viste det sig, at trivslen blandt Herlevs folkeskoleelever ligger lavere end landsgennemsnittet og i de omkringliggende kommuner som blandt andet Ballerup og Gladsaxe.

Det er Børne- og Undervisningsministeret, der står bag trivselsmålingerne, som bliver udført hvert år. Det fremgår af den nyeste trivselsmåling, at den generelle trivsel i Herlev ligger på 85,5%, hvor landsgennemsnittet ligger på 89,8%. Men hvordan fordeler tallene sig på Herlevs tre kommunale folkeskoler.

I trivselsmålingerne bliver der målt på fem forskellige kategorier: Generelt trivsel, faglig trivsel, ro og orden, social trivsel og støtte og inspiration. Ser man udelukkende på den generelle trivsel, så ligger Herlev Byskole på 90,5%, der er over landsgennesnittet, hvor henholdsvis Lindehøjskolen med 85,0% og Kildegårdskolen med 82,5% ligger en del under landsgennesnittet.

LÆS OGSÅ: Folkeskoleelever i Herlev trives dårligere end i resten af landet

Afviger markant fra landsgennemsnittet

Graver man sig dybere ned i tallene for henholdsvis Herlev Byskole, Kildegårdskolen og Lindehøjskolen, så fremgår det af trivselsmålingens resultater, at skolerne ligger under landsgennemsnittet i næsten alle fem trivselskategorier.

Resultaterne af trivselsmålingen for skoleåret 2021/2022 ser således ud for Herlevs tre folkeskoler:

Kilde: uddannelsesstatik.dk

Det er faktisk kun Herlev Byskole som i trivselskategorierne ‘generel trivsel’ og ‘støtte og inspiration’ ligger over landsgennemsnittet. Særligt kategorien ‘støtte og trivsel’ er bemærkelsesværdig. Her er Herlev Byskole målt til 67,4%, som er markant højere end landsgennemsnittet, der er målt til 58,4% i samme kategori.

Anderledes ser det ud for Kildegårdskolen og Lindehøjskolen, der begge ligger under landsgennemsnittet i alle fem trivselskategorier. Også her er kategorien ‘støtte og inspiration’ mest iøjnefaldende, da Kildegårdskolen ligger 5,8 procentpoint under landsgennemsnittet, og Lindehøjskolen 6,7 procentpoint.

LÆS OGSÅ: 19-årigt sportstalent spiller i superligaen

Skoleleder tager tallene alvorligt

På Kildegårdskolen har skoleleder Jonas de Molade Skjødt kendt til tallene i et stykke tid, og det kom derfor heller ikke som en overraskelse for ham, da trivselsmålingen for nyligt blev udgivet. Skolelederen fortæller, at han tager tallene meget alvorligt.

»Vi arbejder nu benhårdt på at skabe mere trivsel,« siger han og tilføjer:

»Trivsel er en kompleks størrelse. Det kan også svinge meget fra årgang til årgang og være meget forskelligt i de enkelte klasser. Derudover er der mange faktorer, der kan påvirke trivslen,« siger skolelederen, der fortæller, at der på Kildegårdskolen har været en del udskiftning af medarbejdere særligt i udskolingen.

Derfor har skolen ansat en masse nye medarbejdere efter sommerferien, og skolelederen mener, at udskiftningen kan  have været en årsag til, at trivselsmålingen for Kildegårdskolen i skoleåret 2021/2022 ser ud, som den gør. Derudover fortæller skolelederen også, at der er nogle børn på skolen, der har det svært, og at det også kan ses på trivselsmålingen.

Derfor har skolen skruet ekstra op for det tætte samarbejde, de har med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Børne- og Ungeforvaltningen (BUF). Derudover fortæller skolelederen også, at de på Kildegårdskolen har igangsat flere initiativer for at skabe mere trivsel.

Blandt andet har skolen arrangeret en trivselsuge for udskolingen i uge 48, hvor eleverne på tværs af årgangene skal ud og lave forskellige ting sammen for at skabe oplevelser og fællesskab. Jonas de Molade Skjødt fortæller, at det også særligt er i udskolingen, der er en del børn, der har det svært.

LÆS OGSÅ: Det ukrainske flag i Hjortespringparken: Peer har fået sin protest

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!