Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

To debatindlæg: De grønne områder er under angreb

Debatindlæg: Kommunen vil sælge idrætsarealer

Debatindlæg fra: Flemming Nilsson, Stokkemarkevej 7

Salg Kommunen vil nu sælge en del af idrætsområdet omkring Herlev Hallerne til private investorer og tillade både bolig- og erhvervsbyggeri på op til fore etager. Det fremgår af forslaget til ny Kommuneplan, som lige har været i offentlig høring. 

Det sker angiveligt for at skaffe penge til en modernisering af idrætsfaciliteterne. Det er jo et godt formål, men det fremgår ikke af forslaget, hvilke nye ting man tænker på, og hvad de koster. 

Skal vi have skaterbaner, knallertbaner eller måske en skibakke?

Skal vi have skaterbaner, knallertbaner eller måske en skibakke? 

Og hvem skal nu betale? Ja, Herlevborgerne mister nogle grønne områder, de kommende lejere skal vel betale omkring 20.000 kroner om måneden plus det løse for en lejlighed, og vi gamle naboer til området mister både beliggenhedsværdi og ejendomsværdi.

Miljøet, som Kommunen ellers taler så meget om, mister høje træer og buske, fugle og anden biodiversitet, og trafikken på stier og veje får det heller ikke nemt. 

Og byggestilen bliver jo nok den sædvanlige Frimærke-arkitektur, som selv borgmesteren er træt af.

Forstå det hvem der kan.

Debatindlæg: Grønne områder under angreb

Debatindlæg fra: Ole Thomsen, Gammelgårdsvej 29

Kommuneplan Djævlen ligger som bekendt gemt i detaljen. Det gør den også i planerne for de grønne områder i Herlev. De er med den nye Kommunalplan 2023-2035 under angreb. 

Således skal det grønne område rundt om Herlev Hallerne ”udvikles”.

Bag ordene ”Modernisering af områderne” og ”..vil vi arbejde for, at også andre former for byggeri kan blive en del af idrætsområdet” gemmer sig en udbygning med op til 600 boliger. Det kan kun realiseres ved at nedlægge grønne områder. 

Det kan kun realiseres ved at nedlægge grønne områder.

Et andet eksempel: Bag ordene: ”Med afsæt i udviklingen af Hjortespringcentret og etableringen af det nye rådhus, kan der arbejdes for en byudvikling i enkelte områder i Hjortespring” og ”..at bringe Kommunen tættere på borgerne.” ligger en bebyggelse af de grønne områder på begge sider af Gammel Klausdalsbrovej (også Gryderne (4 etager)). 

Væk er de gamle planer om at udvikle de grønne områder her. Kommunens planer må være at bringe borgerne tættere til et grønt rådhus på bekostning af de grønne områder.

Hvorfor denne voldsomme udbygning når nu man i Marielunds-kvarteret arbejder på en ny bydel med op til 20.000 indbyggere? 

De skal vel også have adgang til idrætsfaciliteter. Er det så nødvendigt at ”udvikle” de få bynære grønne områder, vi har. Områder, der gør vor by interessant og et godt sted at være. 

I Herlev Bladet drømmer borgmesteren om et Herlev, der bliver mere grønt. Mit forslag er: Gør ord til handling. Og ikke kun ved at bygge grønne rådhuse. Høringsperioden er nu slut, og nu starter de politiske forhandlinger. 

Jeg kan kun opfordre til, at man påvirker beslutningsprocessen og giver sin mening til kende. Også gennem politiske fora.

På Kommunens hjemmeside findes nyheden: ”Borgermøde om Forslag til Kommuneplan 2023-2035”. Her er der et link: ”Læs forslag til Kommunalplan 2023-2035 her”. Her kommer der en side frem, hvor man skal angive brugernavn og adgangskode, hvilket ingen borger har. Lidt underligt, når nu man ønsker aktive borgere.

 

Svar fra Herlev Kommune: Det skal fortsat være et grønt område

Svar fra: Kristine Kühn Hove Sporring, Udviklingskonsulent, Herlev Kommune

Byudvikling Kære Flemming og Ole

Herlev Kommune arbejder på, hvordan vi kan udvikle området omkring Herlev Hallerne for at matche de fremtidige behov for gode idrætsfaciliteter til gavn for herlevborgerne. 

Arbejdet udspringer af budgetaftalen fra 2020, hvor aftaleparterne har udtrykt ønske om at forny og modernisere idrætsfaciliteterne i samtænkning med udvikling af boliger.

Der er endnu ikke truffet beslutning om hvorvidt, eller hvordan området skal udvikles. I løbet af foråret vil mulighederne for udvikling blive drøftet på udvalgsmøder og i kommunalbestyrelsen. 

Bliver det politisk besluttet at arbejde videre med udvikling af området, vil Herlev Kommune invitere til ideudvikling og gåture i området, så herlevborgerne kan få indflydelse på udviklingen.

Idrætstilbud af høj kvalitet

I løbet af processen vil vi undersøge, hvordan området kan fremtidssikres, så herlevborgerne også fremadrettet kan opleve idrætstilbud af høj kvalitet. 

Samtidig ønsker vi at følge med tiden i forhold til tilbud og planlægning af den omkringliggende by. En mulig løsning kunne være at udvikle området med et nyt boligkvarter med spændende offentlige byrum, biodiversitet, bevaringsværdige træer, leg og aktivitet. 

Det skal fortsat være et grønt område, hvor man kan gå tur med hunden eller cykle igennem. Derudover bliver der mulighed for at etablere nye idrætsfaciliteter, som foreningerne længe har efterspurgt.

LÆS OGSÅ:  Debatindlæg: Herlige Herlev – også i fremtiden 

 

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!