Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Højt sygefravær blandt folkeskolelærerne i Herlev: “Eleverne er taberne i det her”

Børne- og Uddannelsesudvalget har efter blandt andet Herlev Bladets dækning af brugen af vikarer i folkeskolerne i Herlev bedt forvaltningen om en redegørelse. Den har de fået nu, og udvalgsmedlemmerne konklusion er klar: Der er et problem i Herlev.

Lærerne på Herlevs folkeskoler har et sygefravær på gennemsnitligt godt 15 dage om året. Af politikerne i Herlev vurderes det til både at være problematisk og bekymrende.

Det høje sygefravær betyder nemlig, at eleverne har flere timer med vikar, og for elever udskolingen betyder det også, at nogle timer helt bliver aflyst.

Alt andet lige, så er det eleverne, der bliver taberne i det her

Og det er altså et problem, man nu vil arbejde på at løse i Børne- og Udannelsesudvalget. Det fortæller flere udvalgsmedlemmer til Herlev Bladet.

»Der var politisk enighed i udvalget om at bede forvaltningen om en orientering om brugen af vikarer i folkeskolerne i Herlev på bagkant af de drøftelser, vi selv har haft i udvalget, og den debat der blandt andet har været i forbindelse med Herlev Bladets artikler. Og på baggrund af forvaltningens tal kan vi se, at der i hvert fald ligger noget arbejde i at få nedbragt sygefraværet,« fortæller Marco Damgaard (S), der er udvalgets formand.

Politikernes ansvar

Herlev er dog ikke alene om at have et stigende sygefravær, fortæller Marco Damgaard. Sygefraværet på skoleområdet på landsplan er generelt steget efter corona. Det betyder dog ikke, at det er et mindre problem i Herlev af den årsag.

»Vi er ikke fuldstændig ualmindelige, men derfor er sygefraværet blandt lærerne på Herlevs folkeskoler stadig et problem, som vi politisk vil arbejde med at nedbringe i samarbejde med skolerne,« siger Marco Damgaard.

Og Marco Damgaard er langt fra alene om at betragte sygefraværet som et problem, man må forsøge at løse. Herlev Bladet har talt med udvalgsmedlemmerne Hanne Bjørn (C), Ibrahim Benli (EL) og Betina Skovby (SF), der alle er enige om, at det høje sygefravær er problematisk.

»Vi har et højt sygefravær og en stor personaleomsætning i Herlev, og det er selvfølgelig bekymrende. Det bekræfter mig også bare i, at der er et problem, som vi politisk skal tage hånd om. I bund og grund gør skolerne deres bedste inden for de rammer, de har. Men politisk skal vi jo stadig ind og stille krav til kvaliteten af undervisningen, selv når der ved helt almindelig sygdom opstår et behov for vikarer,« siger  Hanne Bjørn.

»Det her er uden tvivl et område, vi kommer til fortsat at sætte fokus på. Vi havde en god indledende drøftelse i udvalget, og selvom vi som politikere godt ved, at vi ikke har opskriften på løsningerne, så er det vores ansvar at sikre, at kvaliteten i undervisningen og elevernes trivsel er i orden,« siger Ibrahim Benli.

LÆS OGSÅ: Billister trodser afspærring på Sønderlundvej: Herlev Kommune har fundet en løsning på problemet

»Det viser jo, at der er noget om snakken, når forældrene kommer til os og fortæller, at det er deres oplevelse, at der bliver brugt mange vikarer. Nu har vi jo nogle klare tal på, at mange børn må opleve timer med vikar, og det må vi tage til efterretning,« siger Betina Skovby og tilføjer:

»Og selvom sygefraværet er højt, så er det faktisk mere alarmerende, når man ser på personaleomsætningen på skolerne, der ligger på 18 procent. Vi har brug for at vide, om det er et problem isoleret til Herlev, og herefter se på løsninger.«

Eleverne er taberne

Politikerne har indtil videre kun haft spæde drøftelser om problemet, men flere af dem har faktisk alligevel allerede et bud på, hvordan problemet kan løses.

Marco Damgaard og også Hanne Bjørn er interesserede i at undersøge mulighederne for at forpligte de fastansatte lærere til at dække flere vikartimer. På den måde sikrer man i hvert fald, at eleverne møder et velkendt ansigt, selv når de skal have vikar, forklarer Marco Damgaard.

»Udskiftninger af lærer og brugen af vikarer rammer børnene. Det er noget, vi hører fra forældre og fra fælleselevrådet. Og selv hvis vi ikke havde det her tal for sygefravær og personaleomsætning er det noget, vi skal tage alvorligt,« lyder det fra Hanne Bjørn.

Hanne Bjørn (C) vil fortsat have fokus på trivsel, sygefravær og brugen af vikarer i folkeskolerne – det betyder nemlig en hel del for elevernes trivsel. Foto: Claus Birch.

Betina Skovby foreslog, at man kunne indgå et forpligtende samarbejde med professionshøjskolen, så vikartimerne blev dækket af personer, der er ved at uddanne sig til lærer frem for af personer, der lige har afsluttet gymnasiet.

»Det er så vigtigt, at vi holder fast i det her, og derfor kommer vi i udvalget også til at følge det tæt og afsøge mulighederne for at beholde de ansatte på skolerne og nedbringe sygefraværet. For alt andet lige, så er det eleverne, der bliver taberne i det her,« siger Betina Skovby.

Efterspørger stadig konkrete tal

Ibrahim Benli forklarer, at man i Enhedslisten har tillid til, at skolerne, ledelsen og skolebestyrelserne under normale omstændigheder selv kan løse udfordringer som disse. Men når problemerne vokser, som tallene viser, så er man også klar til at sætte ind politisk.

»Vi er først og fremmest i Enhedslisten interesserede i at indgå i dialog med skolerne for at blive klogere på, hvordan vi bedst kan hjælpe fra politisk hold,« siger han.

For politikeren fra Enhedslisten er der dog stadig nogle tal, der mangler, før han føler sig klar til at handle.

På udvalgsmødet præsenterede forvaltningen nemlig tal for sygefraværsdage, og så gav de en indføring i, hvor mange penge der bruges på vikarer. Men Ibrahim Benli ønsker fortsat mere specifikke tal på, hvor mange vikarer der er ansat, om disse er uddannede og hvor mange timer der dækkes af vikarer. Han har desuden efterspurgt en specifikation af, om sygefraværet blandt lærerne skyldes langtidssygemeldinger eller kortere sygdomme.

»Det spiller alt sammen en rolle for elevernes oplevelse af ro og stabilitet og derfor også for deres trivsel og for kvaliteten af undervisningen. Derfor er det vigtigt at vide,« afslutter han.

Herlev Bladet har fulgt op på eleverne i Herlevs trivsel, undervisningens kvalitet og brugen af vikarer siden det i slutningen af 2022 blev tydeligt, at elevernes trivsel ikke ligger i top. Hvis du gerne vil læse Herlev Bladets tidligere artikler om emnet, har vi samlet dem til dig her:

Folkeskoleelever i Herlev trives dårligere end i resten af landet

Trivselsmåling: Sådan er trivslen på dit barns skole 

Pædagogiks Psykologisk Rådgivning: “Vi har mange børn, vi skal hjælpe”

 Efter dårlige trivselsmålinger: Ny plan for Herlevs folkeskoler

Ungerådgivningen i Herlev: Er også rykket ud på skolerne

 Herlevs folkeskoleelever føler sig tabt på gulvet

 Kommunen har tilsyneladende intet overblik over antallet af undervisningstimer i Herlevs folkeskoler

 Forælder til skolebørn er bekymret over undervisningens kvalitet

 Politikere kalder brugen af vikarer i Herlevs folkeskoler både ‘bekymrende’ og ‘alvorligt’

 Trivselsvejleder skal fange elever med bekymrende fravær – inden det går galt

Styrelse har bedt Herlev Kommune redegøre for forholdene i folkeskole: “Det er ikke unormalt”

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!